Wymiarowanie naczynia c.o.

 

INSTRUKCJA WYMIAROWANIA

Dla prawidłowego doboru, zwymiarowania wielkości naczynia przeponowego w układach grzewczych należy zapoznać

się z poniższymi parametrami:

C - Objętość wody wewnątrz systemu uwzględniając bojler, rury i urządzenia grzewcze.

Zwykle C znajduje się między 10 a 20 na każde 1000 lkcal/godz ( 1.163 kW/godz ) mocy cieplnej bojlera.

wykres rozszerzania wody